Escalfament a l'EF

Definició d’escalfament? 
Podem definir l’escalfament com una preparació prèvia a la pràctica esportiva per tal de poder-la realitzar en les millors condicions.


Objectius de l’escalfament:
L’escalfament pretén assolir dos objectius fonamentals:
1. Millorar el rendiment de l’activitat que s’està a punt de realitzar. 
2. Disminuir el risc de patir una lesió. 

Efectes que produeix l’escalfament en l’organisme?
1. S’activa la funció del cor i l’aparell circulatori (artèries, venes i capil·lars).
2. S’incrementa la funció de l’aparell respiratori.
3. Augmenta la temperatura corporal i, així, la musculatura es mou amb més facilitat.
   
Classificació de l’escalfament.
1. Part general es realitzen exercicis que són comuns a tots els escalfaments, independentment de l’activitat que hem de realitzar després.
2. Part específica cal practicar accions similars a les que s’han de realitzar en l’esport concret. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada